Wszystko w magazynie - natychmiastowa wysyłka!

Polityka przetwarzania danych osobowych

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

wydane przez sklep internetowy w celu sprzedaży towaru https://www.weedshop.pl  za pośrednictwem spółki JKS seeds s. r. o., z siedzibą w Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 04205782, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ústí nad Labem pod sygn. C 35930, która jest również administratorem danych (zwanym dalej również jako „my” lub „administrator”). 

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej info@weedshop.pl lub pocztą na podany wyżej adres.

Dane osobowe przetwarzamy z przyczyn ustawowych, w celu realizacji umowy lub z uwagi na nasz uzasadniony interes. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się z żadnego z w/w trzech powodów, wówczas poprosimy o zgodę. 

Dla lepszej przejrzystości i orientacji poniżej podano terminy, które często powtarzają się w niniejszej polityce. 

 

Sklep internetowy

sklep internetowy prowadzony przez administratora, dostępny pod adresem https://www.weedshop.pl

GDPR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

Wiadomości handlowe

zazwyczaj wiadomość e-mail lub SMS wysyłana do Użytkownika w celu promowania podobnych produktów i usług; 

Zamówienie

zakończenie transakcji przez klienta poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku WYŚLIJ ZAMÓWIENIE“ z zamiarem zawarcia umowy kupna przez klienta;

Dane osobiste

wszelkie informacje o Użytkowniku, które mogą go bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

Użytkownik

osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe, najczęściej klient , potencjalny klient lub potencjalny użytkownik naszej witryny internetowej, zwany również „użytkownikiem”;

Podmiot przetwarzający

wykonuje czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie umowy lub innego zlecenia dla administratora;

Przetwarzanie danych osobowych

oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju ujawnianie, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Specjalne kategorie danych osobowych

takie dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia, życie seksualne lub orientację seksualną osoby fizycznej. Dane genetyczne i biometryczne również uznaje się za szczególną kategorię danych, jeżeli są one przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

 • JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, JAK JE POZYSKUJEMY, W JAKIM CELU I JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkownika: 

 

 • imię i nazwisko; 
 • dane kontaktowe (w szczególności e-mail, numer telefonu); 
 • dane do faktury i dane bankowe (dane niezbędne do prowadzenia księgowości i dokonywania płatności za towary);
 • uwaga odnośnie Zamówienia;
 • informacje, które użytkownik przekazuje nam w trakcie komunikacji z nami (w szczególności pytania i odpowiedzi na pytania, komunikacja z użytkownikiem);
 • logowanie do konta użytkownika i zachowanie na koncie użytkownika (w szczególności dane wypełnione przez Użytkownika na koncie użytkownika, historia zakupów, czas rejestracji, data ostatniej aktualizacji profilu);
 • Komentarze dodane przez Ciebie do naszych postów w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook i Instagram), a także nazwę profilu (pseudonim) użytkownika w tych sieciach społecznościowych oraz publicznie dostępne informacje na profilach użytkownika,
 • adres IP; 
 • pliki cookie.

 

 

Nie przetwarzamy Specjalnych Kategorii Danych Osobowych. 

 

 • JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 

Ogólne zasady dotyczące czasu przetwarzania danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym przez cały okres obowiązywania umowy kupna oraz przez czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a nami oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń w ramach tego stosunku umownego (np. wykonywanie praw wynikających z wad towarów w kontekście reklamacji, wykonywanie gwarancji na towary itp.) 

 

 • W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 

Strona internetowa sklepu internetowego. Przetwarzamy również informacje o tym, kiedy użytkownik odwiedza i przegląda naszą witrynę. Informacje te mogą obejmować na przykład adres IP użytkownika, datę i godzinę wejścia na naszą stronę internetową, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach językowych użytkownika. Możemy również sprawdzić historię zachowania użytkownika na stronie internetowej, np. jakie linki odwiedza na naszej stronie i jakie produkty są mu pokazywane. Informacje o zachowaniu użytkownika w witrynie są anonimowe. 

Jeżeli odwiedzisz naszą stronę internetową z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia, możemy również przetwarzać informacje o Twoim urządzeniu przenośnym (dane o telefonie komórkowym).

Dane te mogą być gromadzone jako część dziennika lub za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia. Zasady korzystania z plików cookie i innych technologii śledzenia są opisane bardziej szczegółowo w dokumencie Informacje o plikach cookie. 

Rejestracja, zakładanie konta użytkownika. Użytkownik dobrowolnie przekazuje nam Dane osobowe, tworząc konto użytkownika w sklepie internetowym, a następnie aktualizując je. Podczas rejestracji należy podać swój adres e-mail i hasło. Wprowadziliśmy uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby zwiększyć bezpieczeństwo Twojego konta. Dlatego rejestracja jest zakończona dopiero po potwierdzeniu chęci rejestracji za pomocą linku, który niezwłocznie prześlemy na Twój adres e-mail. 

Realizacja stosunku umownego. Prawnym powodem Przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie Umowy Zakupu lub prawidłowa realizacja Zamówienia i związanych z nim zobowiązań.

Poprawa jakości świadczonych przez nas usług oraz promocja naszych towarów. Firma może przetwarzać dane osobowe pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, od kontrahentów oraz łączyć je z danymi osobowymi, które zostały jej dobrowolnie przekazane. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że osoby trzecie są prawnie upoważnione do przekazywania nam tych informacji. Obejmuje to na przykład informacje demograficzne, adresy IP i pliki cookie. Powodem jest poprawa jakości świadczonych przez nas usług oraz promocja naszych towarów.

 

Reklama spersonalizowana. Współpracujemy z osobami trzecimi w zakresie zarządzania i wyświetlania naszych reklam w witrynach internetowych osób trzecich. 

 

Sieci społecznościowe. Mamy profil w serwisie Facebook i Instagram. Wszelkie informacje, komunikaty lub materiały przekazywane za pośrednictwem platform mediów społecznościowych są również przekazywane zgodnie z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi na tych platformach. Polityka prywatności jest realizowana oddzielnie na każdej z wyżej wymienionych platform. 

Blog. Na naszej stronie internetowej prowadzimy publiczne dostępny blog. Należy pamiętać, że wszelkie informacje zamieszczone w komentarzu na naszym blogu mogą być przeglądane przez każdego. Jeżeli Twoje dane osobowe pojawią się na naszym blogu i chcesz je usunąć, skontaktuj się z nami. Jeżeli nie będziemy w stanie usunąć Twoich Danych osobowych z bloga, powiadomimy Cię o tym fakcie i poinformujemy dlaczego.

Komunikacja z działem obsługi klienta lub inne pytania. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem chatbota, poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia Twojego zapytania. 

Komunikacja biznesowa (biuletyn). Możemy wysyłać informacje handlowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w promowaniu naszych towarów i usług wśród klientów, dopóki sami nie zrezygnują z otrzymywania informacji handlowych. Ułatwia to klikanie w każdą wiadomość handlową wysyłaną przez nas pocztą elektroniczną. 

W oparciu o nasz uzasadniony interes wysyłamy również informacje handlowe do osób, które nie są naszymi klientami, ale zarejestrowały konto użytkownika. W procesie rejestracji można wybrać opcję „Nie wyrażam zgody na otrzymywanie biuletynu” lub zrezygnować z niego, klikając w stopce wiadomości e-mail.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (więcej szczegółów znajdziesz w części dotyczącej Twoich praw). Jeżeli zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy wysyłać Ci ciekawe informacje i oferty promujące nasze towary i usługi na podstawie Twojej zgody. 

Opinie klientów. Możesz podzielić się swoimi doświadczeniami z zakupów i ocenić poszczególne produkty w sekcji Sekcja dyskusyjna na naszej stronie internetowej. Możemy korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających dane w celu oceny opinii użytkowników na temat poszczególnych zakupionych towarów.

Płatność kartą. W przypadku przekazania nam danych karty kredytowej, nie mamy dostępu do pełnych danych użytkownika. Wiemy tylko, że użytkownik płaci kartą, a dane dotyczące karty są przetwarzane przez odbiorców danych karty, którzy realizują płatności w naszym imieniu.

 

 • STRESZCZENIE POWODÓW I CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Rozumiemy, że czasami trudno jest przebrnąć przez dużą ilość tekstu dotyczącego tego, jak i dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników oraz skąd je pozyskujemy. 

W celu zapewnienia szybkiej i jasnej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podsumowaliśmy wszystkie informacje w niniejszej tabeli:Jakich danych osobowych to dotyczy 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania

Podmioty przetwarzające dane

imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz informacje o zamówionych towarach

Realizacja zamówień, zarządzanie kontami użytkowników, obsługa klienta

Realizacja umowy

Na czas trwania stosunku umownego klienta z nami

Shoptet (zarządzanie sklepem internetowym i hosting)

Pays (płatność)

Smartsupp (obsługa klienta)

Packeta

Facebook oraz Gmail (uproszczone logowanie do konta użytkownika)

Brani (automatyzacja wysyłek)

dane rozliczeniowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy lub inne dane identyfikujące klienta oraz szczegóły dotyczące zakupionych towarów), konto bankowe 

Prowadzenie księgowości

Realizacja umowy i spełnienie obowiązku prawnego

Dokumenty podatkowe do 10 lat (dowody księgowe do 5 lat), faktury do 3 lat od końca roku podatkowego, dokumenty podatkowe do 10 lat

Cezar (oprogramowanie księgowe)

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu klienta, dane dotyczące zawartej umowy kupna, niezbędne dane dotyczące płatności 

Rozpatrywanie skarg i roszczeń

Realizacja zobowiązań prawnych

Przez okres trwania stosunku umownego klienta z nami, a następnie przez okres 4 lat po jego zakończeniu

Shoptet (zarządzanie sklepem internetowym i hosting)

Smartsupp (obsługa klienta)

Packeta

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres klienta

Marketing bezpośredni (zwłaszcza wysyłanie biuletynów do klientów)

Prawnie uzasadniony interes w promowaniu podobnych usług 


Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

2 lata od ostatniego aktywnego przeglądania biuletynu, chyba że użytkownik zrezygnuje z subskrypcji wcześniej 

LeadHub

pseudoanonimowe identyfikatory zarejestrowanych użytkowników, 

Adres IP

Rutynowa analiza ruchu na stronie internetowej, bezpieczeństwo naszej strony internetowej

Uzasadniony interes

Okres przechowywania plików cookie różni się w zależności od ich rodzaju 

Google Analytics

Google Tag Manager

Luigi's Box (analiza ruchu)
imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu

Odpowiadanie na wiadomości wysłane za pośrednictwem chatbota, poczty elektronicznej lub sieci społecznościowych

Zgoda na przetwarzanie danych w celu obsługi zapytania

Dane osobowe zostaną usunięte po rozpatrzeniu zapytania; nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik zostanie naszym klientem

Smartsupp (obsługa klienta)

Facebook, Instagram

Google Workspace 

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu potencjalnych klientów, adresy IP, pliki cookie i inne identyfikatory techniczne

Marketing i promocja naszej strony internetowej

Zgoda

W okresie obowiązywania zgody czas przechowywania plików cookie może się różnić w zależności od ich rodzaju

Facebook, Instagram

Smartsupp (analiza konwersji po użyciu chatboxa)

imię, nazwisko, e-mail klienta oraz informacje o zamówionym towarze

Udostępnianie adresu e-mail klienta stronie trzeciej w celu oceny satysfakcji klienta

Uzasadniony interes

Przez okres trwania stosunku umownego klienta z nami, a następnie przez okres 4 lat po jego zakończeniu

Ceneo (ocena zakupu)

 

 

 • JAKIE ŚRODKI PODJĘLIŚMY, ABY CHRONIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Środki techniczne. Firma wprowadziła i zobowiązuje się utrzymywać odpowiednie środki techniczne, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych, a także różne prawdopodobieństwa i różne poważne zagrożenia dla Użytkowników, we wszystkich obszarach, w których przetwarzane są Dane Osobowe (w szczególności działanie strony internetowej, działanie Sklepu Internetowego, agenda pracownicza, komunikacja z Klientami). Podjęte środki techniczne obejmują:

 1. regularne tworzenie kopii zapasowych danych Użytkownika; 
 2. aktualizacje systemów oprogramowania antywirusowego; 
 3. hasła dostępu do systemów informatycznych (w których będą przetwarzane dane osobowe) oraz uprawnienia dostępu są kontrolowane na poziomie indywidualnym. 

Ustalenia organizacyjne. Podjęliśmy następujące działania i zobowiązujemy się do ich utrzymania:

 1. nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do zachowania poufności; oraz
 2. nasi pracownicy znają zasady bezpiecznej pracy na sprzęcie roboczym, w tym zasady ochrony Danych Osobowych.

 

 • KIEDY PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM?

 

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (podmiotom przetwarzającym) lub innym osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

Podmioty przetwarzające. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych Podmiotów przetwarzających, z którymi zawarliśmy pisemną umowę i którzy zapewniają nam co najmniej takie same gwarancje, jakie my zapewniamy Tobie. Są to wyłącznie Podmioty przetwarzające dane, które pochodzą z Unii Europejskiej lub z krajów, które zostały zadeklarowane i uznane za bezpieczne lub z krajów, z którymi zawarliśmy standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 GDPR i które zapewniają Danym osobowym Użytkownika porównywalny poziom ochrony, jak w przypadku stosowania GDPR i ustawodawstwa czeskiego. Wszystkie takie Podmioty przetwarzające są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystywać przekazanych im Danych osobowych do celów innych niż te, dla których Firma ujawniła je zgodnie z niniejszą Polityką. Konkretne podmioty przetwarzające zostały wymienione powyżej. Na żądanie Użytkownika przekażemy szczegółowe informacje dotyczące każdego indywidualnego powodu i celu Przetwarzania Danych Osobowych. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować

Zobowiązania prawne. Możemy przekazywać dane osobowe osobom trzecim spoza podmiotu przetwarzającego, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych lub na wniosek sądu w postępowaniu sądowym.

 

 • JAKIE MASZ PRAWA?

 

Jak można się z nami skontaktować? Pocztą elektroniczną na adres info@weedshop.pl lub na adres naszej siedziby.

 

Kiedy Twoje zapytanie zostanie rozpatrzone? Odpowiemy najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli ujawnienie informacji zagrażałoby prywatności innych osób lub jeżeli ujawnienie informacji byłoby nieproporcjonalne do ryzyka lub kosztów ujawnienia, możemy nie być w stanie spełnić tego wymogu. Aby lepiej przetworzyć Twoją prośbę, może być konieczne zweryfikowanie Twojej tożsamości. W przypadku ponownego żądania, administrator będzie uprawniony do pobrania rozsądnej opłaty za kopię danych osobowych.

 

Prawo dostępu 

 • Potwierdzimy, czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe.
 • Masz prawo do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach, którym są one ujawniane oraz okresie przetwarzania.
 • Masz prawo wiedzieć, czy dane prawo zostało już wykorzystane.
 • Warunkiem koniecznym jest również założenie, aby nie doszło do naruszenia praw i wolności innych osób oraz kopii danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych 

 • Masz prawo żądać poprawienia niedokładnych danych osobowych.
 • Możesz poprawić niektóre informacje w swoim profilu użytkownika.

Prawo do usunięcia danych

 • Jeżeli nie będzie innego powodu do dalszego przetwarzania tych danych, usuniemy lub zanonimizujemy dane, o które poprosisz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • Jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. Prosimy o informację, czy chodzi o powody przetwarzania danych, czy też o zakres ich przetwarzania.

Prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych

 • Jeżeli skontaktujesz się z nami z zapytaniem, poinformujemy Cię o wyniku. Możemy nie być w stanie spełnić Twoich oczekiwań (np. adres e-mail, na który mamy wysłać odpowiedź, już nie działa).

Prawo do przenoszenia 

 • Na żądanie użytkownika udostępnimy jego dane w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu

 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (np. wysyłanie newslettera do Użytkowników).
 • To do nas należy wykazanie naszego uzasadnionego interesu. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody

 • Zmieniasz zdanie? Nie szkodzi, napisz do nas. Przetwarzanie danych do celów marketingowych i handlowych można w każdej chwili odwołać.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

 • Nie chcesz, aby o Twoim losie decydował komputer? Szanujemy Twoje prawo, dlatego nie prowadzimy profilowania. W przypadku świadczenia przez nas usług online dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane automatycznie.

 

 • PODSUMOWANIE 

 

Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych mogą być zmieniane wyłącznie w formie pisemnej. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych Zasad przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@weedshop.pl.  

W przypadku niezadowolenia można w każdej chwili złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praga 7 – Holešovice (więcej pod adresem https://www.uoou.cz/) lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej na stronie https://uodo.gov.pl/).

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych obowiązują od dnia 1. 5. 2022.