Wszystko w magazynie - natychmiastowa wysyłka!

Regulamin reklamacji

REGULAMIN REKLAMACJI

Niniejsza procedura reklamacyjna stanowi integralną część Ogólnych Warunków Handlowych (dalej zwanych „OWH”) spółki JKS seeds s. r. o. , z siedzibą Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 04205782, dla sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.weedshop.pl/. Procedura reklamacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla klienta będącego konsumentem. Klientem będącym jednocześnie konsumentem jest każda osoba (osoba fizyczna), która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu zawiera z nami umowę lub w inny sposób dokonuje z nami transakcji (dalej zwana również „konsumentem“). 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem chatbota lub poczty elektronicznej: info@weedshop.pl

 

 • W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ, JAK POWINNY WYGLĄDAĆ NASZE TOWARY, GDY JE OTRZYMASZ 

 

   1. Jakie cechy powinien mieć nasz towar w momencie przyjęcia? Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby towar był wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności ponosimy odpowiedzialność za to, że w momencie odbioru towaru:
    1. towar posiada właściwości uzgodnione przez nas, a w przypadku braku porozumienia - właściwości opisane przez nas lub przez producenta lub takie, których oczekujesz ze względu na charakter towaru oraz na podstawie reklam prowadzonych przez nas lub przez producenta,
    2. towary nadają się do celu, jaki podaliśmy dla ich użycia lub do jakiego towary tego rodzaju są zwykle używane,
    3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania jakości lub wykonaniu uzgodnionej przez strony lub wykonaniu uzgodnionej próbki lub wzoru, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,
    4. towar występuje w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub wadze,
    5. towar jest  zgodny z wymogami prawnymi.
   2. Założenie, że towar jest wadliwy. Jeżeli wada ujawni się w ciągu 12 miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie ich otrzymania, chyba że udowodnimy, że jest inaczej.

 

 • TUTAJ MOŻESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ, W JAKICH SYTUACJACH TWOJE ROSZCZENIE NIE ZOSTANIE UZNANE 

 

   1. Za jakie wady nie ponosimy odpowiedzialności? W następujących przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za wady: 
    1. jeżeli w momencie odbioru towaru wystąpi w nim wada i w związku z tą wadą zostanie uzgodniony rabat od ceny zakupu, 
    2. wada została spowodowana zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania lub jeżeli wynika to z charakteru towarów, 
    3. jest spowodowana przez użytkownika i wynika z niewłaściwego przechowywania, niewłaściwej konserwacji, interwencji użytkownika lub uszkodzenia mechanicznego, a wszystko to w warunkach, które nie odpowiadają temperaturze, zapyleniu, wilgotności, innym wpływom środowiska i są bezpośrednio określone przez nas lub producenta (zazwyczaj na ulotce dołączonej do opakowania / etykiecie produktu) lub wynikają z przepisów prawa,
    4. towary, które zostały zmodyfikowane przez klienta i jeżeli wada powstała w wyniku tej modyfikacji,
    5. użytkowanie towaru w warunkach nieodpowiadających temperaturze, zapyleniu, wilgotności, wpływom chemicznym i mechanicznym środowiska, co jest bezpośrednio określone przez sprzedawcę lub producenta lub co wynika z przepisów prawa,
    6. usterka została spowodowana przez zdarzenie zewnętrzne, na które nie mamy wpływu (np. zdarzenie naturalne).
   2. W jakich przypadkach nie możesz zwrócić nam towaru? 
    1. zapakowane towary, które nie mogą być ponownie wykorzystane ze względów higienicznych lub towary, które zostały już użyte (np. jeżeli klient uszkodzi opakowanie ochronne towarów lub zerwie plombę zabezpieczającą lub jeżeli towary mogą być zanieczyszczone w inny sposób);
    2. inne towary, jeżeli znajdują się one w higienicznym lub innym szczelnie zamkniętym opakowaniu i nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych lub zdrowotnych (może to dotyczyć także waporyzatorów);
    3. jeżeli dostarczone przez nas towary zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;
    4. towary, które zostały spersonalizowane zgodnie z życzeniem klienta;
   3. Jeżeli chcesz zwrócić nam nierozpakowane towary, które zostały dostarczone w higienicznym opakowaniu. Interesuje nas zgodność z obowiązującymi normami higieny. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zechcesz zwrócić nam towar (odstąpić od umowy kupna), jeżeli opakowanie higieniczne lub szczelne zostało naruszone, a towar nie może być ponownie użyty (sytuacja taka nie będzie miała miejsca, jeżeli towar dotarł do Ciebie np. uszkodzony podczas transportu). Klient zgadza się, że w takich przypadkach (gdy otrzymujemy zwracane towary, np. towary usunięte z opakowania sanitarnego, których nie można ponownie wykorzystać) mamy prawo odrzucić zwracane towary i odesłać je do Klienta na jego koszt. Jeżeli nie jest to możliwe (np. ze względów higienicznych lub z powodu naruszenia opakowania ochronnego), mamy prawo do natychmiastowej utylizacji towaru.

 

 • NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY ODBIORZE TOWARÓW?

 

   1. Sprawdź zawartość naszej paczki. Po otrzymaniu towaru należy go sprawdzić i upewnić się co do jego właściwości (w szczególności, czy otrzymano właściwy rodzaj towaru, czy towar jest uzgodnionej jakości, czy zawiera wszystko, co powinien zawierać w swoim opakowaniu). 
   2. Kiedy nie możesz ubiegać się o zwrot towarów. Nie przysługuje Ci prawo wynikającego z nienależytego wykonania umowy, jeżeli jest to wada, o której:
    1. prawdopodobnie wiesz przy zachowaniu zwykłej staranności w momencie zawierania umowy sprzedaży, lub
    2. jeżeli towary są przekazywane później niż w momencie zawarcia umowy kupna, to bezpośrednio po ich otrzymaniu, lub
    3. jeżeli wiesz, że towary były wadliwe, zanim dostawa została przyjęta, lub 
    4. jeżeli wada została spowodowana przez Ciebie.

 

 • JEŻELI TOWARY ZOSTAŁY USZKODZONE PODCZAS TRANSPORTU

 

   1. Sprawdzenie opakowania przed odbiorem towaru od przewoźnika, przy odbiorze. Po otrzymaniu przesyłki od przewoźnika należy sprawdzić nienaruszalność opakowania. Odbierając przesyłkę, klient potwierdza, że otrzymał ją bez widocznych wad. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone, poinformuj o tym bezpośrednio przewoźnika i sporządź protokół szkody. Przesyłka zostanie zatrzymana przez kuriera. Jest to najprostszy sposób rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzonej przesyłki. Przesyłka zostanie zwrócona do nas przez przewoźnika, a do Ciebie zostanie wysłana nowa przesyłka. 
   2. O tym, że towar został uszkodzony, dowiesz się dopiero po rozpakowaniu paczki. Jak postępować? Prosimy o poinformowanie nas niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i stwierdzeniu wady, najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki. Najlepiej za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj. Należy podać swoje dane identyfikacyjne, adres e-mail, z którego zamówiono towar oraz określić towar, którego dotyczy reklamacja. Najlepiej dołączyć kopię dokumentu zakupu (np. faktury), dokumentację fotograficzną wady oraz opis problemu, który dotyczy towaru. Wszystkie te informacje mogą przyczynić się do szybszego rozstrzygnięcia sprawy. 
   3. Kiedy nie można złożyć reklamacji dotyczącej wysyłki? Należy pamiętać, że w przypadku zgłoszenia reklamacji w czwartym dniu po otrzymaniu przesyłki lub później, jest bardzo mało prawdopodobne, że reklamacja zostanie uznana przez przewoźnika. W wyniku spóźnionej reklamacji uszkodzonej przesyłki możemy ponieść szkodę (przewoźnik nie zwróci kosztów uszkodzonej przesyłki z tytułu spóźnionej reklamacji), mamy prawo do odzyskania takiej szkody od Ciebie. Zachowaj przesyłkę i zrób dokumentację fotograficzną (aby wyraźnie było widać uszkodzony towar, opakowanie, wypełnienie). 
   4. Jak wygląda procedura, gdy to wszystko nam przekażesz? Po złożeniu reklamacji otrzymasz jej potwierdzenie pocztą elektroniczną, a następnie nasz pracownik działu obsługi klienta skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu omówienia dalszych kroków. Z reguły udaje nam się to zrobić w ciągu 3 dni roboczych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej info@weedshop.pl, aby sprawdzić status swojego roszczenia.

 

 • WYSŁALIŚMY COŚ INNEGO NIŻ TO, CO BYŁO W ZAMÓWIENIU - JAK NALEŻY POSTĄPIĆ? 

 

   1. Jak postępować i co musimy wiedzieć od Ciebie? Jeżeli dotarł do Ciebie niewłaściwy towar, niewłaściwa ilość, inny kolor lub zupełnie inny towar, który nie został zamówiony itp. skontaktuj się z nami najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@weedshop.pl. Należy podać swoje dane identyfikacyjne, adres e-mail, z którego zamówiono towar oraz określić, jaki towar został otrzymany nieprawidłowo. Najlepiej dołączyć też kopię dowodu zakupu (np. faktury), dokumentację fotograficzną wady i własnymi słowami opisać błąd oraz podać, co było w paczce przy przekazaniu. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec takim błędom, dokładnie sprawdzamy wysyłane towary, ale nie jesteśmy nieomylni. Z góry przepraszamy za wszelkie rozbieżności w zamówieniu - dołożymy wszelkich starań, aby proces reklamacji był dla Ciebie jak najwygodniejszy i jak najszybszy.
   2. Co się stanie potem? Po złożeniu reklamacji otrzymasz potwierdzenie na swój adres e-mail. Sprawdzimy wszystko tak szybko, jak to będzie możliwe i skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić dalsze kroki. W każdej chwili można się z nami skontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@weedshop.pl, aby sprawdzić, czy Twój wniosek jest już rozpatrywany.

 

 • WYKRYCIE WADY TOWARU W CIĄGU 14 DNI OD JEGO OTRZYMANIA

 

   1. O wadzie towaru dowiem się w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru w ciągu 14 dni od ich otrzymania należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@weedshop.pl.
   2. Czy może dojść do zmniejszenia wartości towaru? W ciągu 14 dni od otrzymania towaru gwarantujemy Ci prawo do odstąpienia od umowy kupna lub wymiany towaru na inny. Towary muszą być jednak zwrócone w stanie nieuszkodzonym, w szczelnie zamkniętym lub higienicznym opakowaniu. Warunek ten nie będzie mógł być spełniony, jeżeli wada zostanie wykryta w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towarów. W związku z powyższym zalecamy reklamację wadliwych towarów (lub towarów, które mogły ulec uszkodzeniu w wyniku transportu) jako najwłaściwszy sposób postępowania. Nie trzeba się martwić, że proces reklamacyjny będzie trwał dłużej niż nasz proces zwrotu towarów w ciągu 14 dni od daty otrzymania. 
   3. Co dalej? Po złożeniu reklamacji otrzymasz jej potwierdzenie pocztą elektroniczną, a następnie nasz pracownik działu obsługi klienta skontaktuje się z Tobą zazwyczaj telefonicznie w celu omówienia dalszych kroków. Z reguły udaje nam się to zrobić w ciągu 3 dni roboczych. Na każdym etapie reklamacji możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem info@weedshop.pl aby sprawdzić, czy Twój wniosek jest już rozpatrywany.

 

 • WYKRYCIE WADY TOWARU PO UPŁYWIE 14 DNI OD JEGO OTRZYMANIA - REKLAMACJA

 

  1. Kiedy należy złożyć reklamację w przypadku wadliwego towaru. Masz obowiązek do skorzystania z prawa do reklamacji wadliwego towaru u nas natychmiast, bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu wady. W przeciwnym razie sąd prawdopodobnie nie przyzna Ci prawa realizacji roszczeń wynikających z wadliwego wykonania umowy. Jeżeli nie zgłosisz wady w terminie, nie możesz odstąpić od umowy kupna z powodu jej istnienia. Masz prawo do skorzystania z prawa do reklamacji, która występuje w towarze konsumpcyjnym w ciągu 24 miesięcy od jego otrzymania
  2. Co dzieje się po upływie 24 miesięcy? Po upływie tego okresu (24 miesiące) nie można skorzystać z prawa do reklamacji wadliwego towaru. Jeżeli jest to możliwe w przypadku danego towaru, okres ten ulega przedłużeniu o czas, w którym nie możesz korzystać z towaru ze względu na proces uzasadnionej reklamacji. Chociaż zawsze staramy się rozwiązywać reklamacje w sposób satysfakcjonujący klienta, z niektórymi produktami należy obchodzić się zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu/etykiecie/informacjach o opakowaniu - w przeciwnym razie ulegną one uszkodzeniu. Nawet jeżeli w tych przypadkach nie upłynął jeszcze okres 24 miesięcy, nie możemy uznać zasadności Twojego roszczenia (punkt 2.1.3 lub punkt 2.1.5 niniejszego regulaminu reklamacji). 
  3. Co należy zrobić, aby zgłosić reklamację z tytułu wady towaru? W celu skorzystania z uprawnień wynikających z wad towaru prosimy o kontakt na adres e-mail info@weedshop.pl lub pisemnie, podając w szczególności:
   1. imię i nazwisko;
   2. e-mail; 
   3. numer telefonu;
   4. identyfikację towarów, które są objęte reklamacją;
   5. opis usterki własnymi słowami;
   6. wybierz metodę rozpatrywania reklamacji, przy czym klient nie ma prawa do zmiany wybranej metody rozpatrywania reklamacji bez naszej uprzedniej zgody; 
   7. twój adres do zwrotu towaru po zakończeniu procesu reklamacyjnego.
  4. Potwierdzimy otrzymanie reklamacji. Po skorzystaniu z prawa do złożenia reklamacji otrzymasz pocztą elektroniczną potwierdzenie jej otrzymania. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym otrzymamy od Ciebie dane dotyczące reklamacji towaru.
  5. Gdzie mogę reklamować towar? Kupujący może skorzystać ze swoich praw w ramach odpowiedzialności za wady poprzez przesłanie towaru za pośrednictwem firmy Packeta lub pod adresem JKS seeds s. r. o., Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Republika Czeska, pocztą elektroniczną na adres info@weedshop.pl.
  6. Dostarczenie reklamowanych towarów z powrotem do sprzedawcy. Towary muszą być zwrócone kompletne, nieuszkodzone (z wyjątkiem zgłoszonej wady), najlepiej w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
  7. Kto ponosi koszty wysyłki reklamowanych towarów? Możesz skorzystać z oddziału firmy Packeta, aby zażądać dostarczenia reklamowanego towaru, podając nasz kod 95194105, ten sposób transportu jest opłacany przez nas. Etykieta na przesyłkę zostanie wydrukowana bezpośrednio w oddziale firmy Packeta. Jeżeli wybierzesz inny sposób transportu, wówczas ponosisz koszty transportu reklamowanych towarów z powrotem do nas. Należy pamiętać, że towary wysyłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane i zostaną zwrócone na koszt klienta. Jeżeli jednak roszczenie zostanie uznane za uzasadnione, przysługuje Ci zwrot kosztów poniesionych w uzasadniony sposób w związku z dochodzeniem roszczenia. Koszty te są rozumiane jako najmniejszy niezbędny koszt (tj. koszt przesłania towarów najtańszym dostępnym środkiem transportu). Żądanie zwrotu tych kosztów musi być złożone nie później niż 1 miesiąc po upływie terminu wykonania prawa wynikającego z wadliwego wykonania umowy.
  8. Potwierdzenie. Po otrzymaniu reklamowanego towaru na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia reklamacji i jej treści. 

 

 

 • JAK SZYBKO ROSZCZENIE ZOSTANIE ROZPATRZONE

 

   1. Kiedy zostanie zakończona procedura reklamacji? Kodeks cywilny daje nam czas 30 dni od daty skorzystania z prawa wynikającego z wadliwego wykonania umowy na rozpatrzenie reklamacji. Najpóźniej w tym terminie proces reklamacyjny zostaje zamknięty z naszej strony.
   2. Ocena wad. Zwykle jednak w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania niezbędnej dokumentacji (zdjęć i innych danych koniecznych do oceny wady towaru) lub dostarczenia nam reklamowanego towaru z powrotem, dokonywana jest natychmiastowa ocena wady i kontaktujemy się z klientem, przedstawiając wstępną opinię - najczęściej telefonicznie. Termin ten nie obejmuje czasu potrzebnego na profesjonalną ocenę wady (np. może być konieczne zwrócenie się o pomoc do naszego dostawcy lub producenta). 
   3. Jeżeli towar jest wadliwy. W przypadku, gdy reklamowany towar okaże się wadliwy, proces reklamacyjny zostaje zakończony w ciągu 30 dni od realizacji prawa do reklamacji. W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik może uzgodnić z klientem dłuższy okres czasu. Jesteśmy zobowiązani poprosić Cię o jak najszybsze uzupełnienie dokumentacji.
   4. Jeżeli towar nie zostanie uznany za wadliwy. Jeżeli towar nie zostanie uznany za wadliwy, zostaniesz o tym poinformowany w celu podjęcia indywidualnych działań.

 

 • JAK WYBRAĆ SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI 

 

   1. Co będzie miało wpływ na moje możliwości. Wybór sposobu realizacji roszczenia przez klienta zależy od tego, czy wadliwe wykonanie stanowi istotne czy nieistotne naruszenie umowy. 
   2. Istotne naruszenie umowy. Jeżeli nienależyte wykonanie umowy stanowi istotne naruszenie umowy, masz następujące możliwości:
    1. usunąć wadę poprzez otrzymanie nowych towarów bez wady lub poprzez dostarczenie brakujących towarów lub
    2. usunąć wadę poprzez naprawę towaru (jeżeli jest to możliwe i celowe ze względu na charakter towaru), lub
    3. otrzymać rozsądną zniżkę od ceny zakupu, lub
    4. odstąpienie od umowy.
   3. Nieistotne naruszenie umowy kupna. Jeżeli nienależyte wykonanie umowy stanowi nieistotne naruszenie umowy, masz następujące możliwości:
    1. usunięcie wady (poprzez dostarczenie nowych towarów bez wad, dostarczenie brakujących towarów lub naprawę towarów) lub
    2. otrzymać rozsądną zniżkę od ceny zakupu.
   4. Użytkownik informuje nas o sposobie rozpatrzenia skargi. Jeżeli nie, zapytamy Cię o to. Klient jest zobowiązany do poinformowania nas, jakie rozwiązanie wybrał w związku z wadliwym świadczeniem, w momencie zawiadomienia nas o wadzie (np. wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny) lub bez zbędnej zwłoki po zawiadomieniu o wadzie. nie możesz zmienić dokonanego wyboru bez naszej zgody; nie dotyczy to żądania naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli nie usuniemy wad w rozsądnym terminie lub jeżeli powiadomimy Cię, że nie usuniemy wad, możesz zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu w zamian za usunięcie wad lub możesz odstąpić od umowy.
   5. Jeżeli nie wybiorę w odpowiednim czasie sposobu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Klient nie skorzysta w odpowiednim czasie z prawa do usunięcia wadliwego wykonania umowy (zgodnie z punktem 9.4 Procedury reklamacyjnej), przysługują mu takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.
   6. Dostawa nowych towarów? Możesz żądać dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, możesz żądać jedynie wymiany tej części; jeżeli nie jest to możliwe, możesz odstąpić od umowy. Jednakże, jeżeli ze względu na charakter wady roszczenie to jest nieproporcjonalne, w szczególności jeżeli wada może zostać naprawiona bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.
   7. Powtarzające się występowanie lub liczne usterki. Prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części kupujący ma także wtedy, kiedy wada może zostać naprawiona, jeżeli nie możesz towarów prawidłowo używać z powodu ponownego pojawienia się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku  masz również prawo do odstąpienia od umowy kupna. Jeżeli nie odstąpisz od umowy sprzedaży lub nie skorzystasz z prawa do dostarczenia nowych towarów bez wad, wymiany części towarów lub naprawy towarów, możesz domagać się rozsądnego rabatu.
   8. Rozsądny rabat? Masz prawo do rozsądnego rabatu, nawet jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć Ci nowych towarów bez wad, wymienić części lub naprawić towarów lub jeśli nie uda nam się zorganizować naprawy w rozsądnym terminie lub jeżeli zorganizowanie naprawy sprawiłoby Ci znaczne trudności.
   9. Inne prawa. Możemy dostarczyć brakujące elementy lub usunąć wszelkie inne wady, zanim skorzystasz z prawa do obniżenia ceny zakupu lub odstąpisz od umowy kupna. Jesteśmy uprawnieni do usunięcia innych wad według naszego uznania poprzez naprawę towaru lub dostawę nowego towaru; wybór ten nie może powodować nieuzasadnionych kosztów dla klienta. Jeżeli nie usuniemy wady w terminie lub odmówimy jej usunięcia, klient może zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Użytkownik nie może zmienić dokonanego wyboru bez naszej zgody.
   10. Zwrot oryginalnych towarów. W przypadku zaspokojenia roszczenia poprzez dostarczenie nowego towaru, klient jest zobowiązany do zwrotu pierwotnie dostarczonego towaru (chyba że uzgodnimy inaczej). Klient nie może żądać dostarczenia nowego towaru (i nie może odstąpić od umowy), jeżeli nie może zwrócić towaru w takim samym stanie, w jakim go otrzymał; nie dotyczy to następujących sytuacji:
    1. nastąpiła zmiana stanu w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady towarów lub
    2. towarów był użytkowany przed wykryciem wady, lub
    3. o ile niemożność zwrotu towarów w niezmienionym stanie została spowodowana Twoim działaniem lub zaniechaniem, lub
    4. jeżeli towar został sprzedany przed wykryciem wady, zużyty lub zmodyfikowany w trakcie normalnego użytkowania; jeżeli nastąpiło to tylko częściowo, należy zwrócić nam to, co można jeszcze zwrócić i zrekompensujesz nam to w zakresie, w jakim odnieśliśmy korzyść z użytkowania towaru.

 

 • ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI

 

  1. Jeżeli towar został wysłany do nas w ramach reklamacji. Jeżeli reklamowany towar został przesłany do nas w celu złożenia reklamacji przez przewoźnika, zostanie on automatycznie wysłany na adres, który został nam podany. W razie potrzeby uzasadnimy odrzucenie wniosku. 
  2. Jeżeli zwracamy cenę zakupu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, a Ty słusznie zażądasz zwrotu ceny zakupu jako sposobu załatwienia reklamacji, prześlemy Ci zapłaconą cenę zakupu przelewem z powrotem na konto bankowe podane w formularzu reklamacyjnym, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania do Ciebie potwierdzenia sposobu załatwienia reklamacji. 
  3. Przyjęcie reklamowanego towaru. Masz obowiązek odebrać reklamowany towar w ciągu 30 dni od dnia, w którym poinformowano Cię o rozstrzygnięciu reklamacji. Po upływie tego terminu mamy prawo naliczyć opłatę za przechowywanie zgodnie z § 2120 ust. 1 w związku z § 2159 ust. 2 kodeksu cywilnego. Pobierana jest dzienna opłata za przechowanie w wysokości 4 PLN.
  4. Sprzedaż nieodebranych towarów. Jeżeli nie odbierzesz towarów z zakończonego postępowania reklamacyjnego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu, zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży towarów, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczymy na pokrycie kosztów składowania.
  5. Zobowiązanie po otrzymaniu reklamowanych towarów. Masz również obowiązek do sprawdzenia kompletności reklamowanego towaru przy jego odbiorze, w szczególności, czy przesyłka zawiera wszystko, co powinna zawierać. Późniejsze zastrzeżenia nie będą już brane pod uwagę. 

 

 • CZĘŚĆ KOŃCOWA

 

  1. Prawa klienta. Niniejsza procedura reklamacyjna nie ma wpływu na prawa klienta wynikające z przepisów prawa.
  2. Ważność. Niniejsza procedura reklamacyjna (wyłącznie dla konsumentów) obowiązuje od dnia 1.6.2022 i anuluje ważność poprzednich zasad reklamacji.